દિવસની તેજસ્વિતા તેના ચહેરામાં

b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

દિવસની તેજસ્વિતા તેના ચહેરામાં,
રાતની સુંદરતા તેની આંખોમાં.
તેના સમગ્ર લાવણ્યમાં, નિસર્ગદત્ત આકર્ષકતા
પરોઢિયે આકાશમાં પ્રસ્ફુટિત લજ્જાની લાલિમામાં.

તેના અવાજમાં કબૂતરનો બોલ;
અંશ જાણે મધુર મંજુલ સંગીતનો.
તેના સ્મિતમાં પ્રેમના પ્રકાશનું ફૂટવું;
તેના હૃદયમાં બધા કુલીન ગુણો.

અને હવે તેજસ્વી દિવસ, સુંદર રાત,
પક્ષીઓ જે પ્રભાતે સાથીઓને સાદ કરે,
મારા નીરસ કાનમાં, મારી અશ્રુભીની નજરમાં
બધા મૃતકો સાથે એક છે, જ્યારથી તે ગઈ.

– જેમ્સ વેલ્ડન જોન્સન
(દેશ : અમેરિકા)
(અનુવાદ: જ્યોત્સના તન્ના)

તું વૃદ્ધ થાય ત્યારે…

b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

તું નિસ્તેજ-ફિક્કી ને ઊંઘણશી થઇ જાય
ને ઝોકાં ખાતી બેઠી હો તાપણાં કને
ત્યારે આ પુસ્તક ઉતારજે,
ને વાંચજે ધીરેધીરે;
એક સમયની તારી આંખોની સૌમ્યતા
ને ઊંડે પડેલી તેની છાયાઓના સપનાં જોજે.

મરતાં હતાં કેટલાં બધાં
તારી પ્રસન્નચારું મોહિનીની ક્ષણો પર !
ને કરતાં’તાં તારા લાવણ્યને
સાચો કે ખોટો પ્રેમ,
પણ હતો એક જણ :
આશક, તારા યાત્રિક આત્માનો,
ચાહક, તારા બદલાતા ચહેરાની દર્દીલી રેખાઓનો.

તાપણા પરના લાલચોળ ઝગઝગ થતા સળિયાઓ પાસે ઝૂકીને
સહેજ ખિન્ન મને ગણગણજે :
કેવો હાથતાળી આપી નાસી ગયો પેલો પ્રેમ
ઉપર ઝળૂંબતા ડુંગરો પર,
ને કેવો છુપાવી દીધો ચહેરો તેણે
તારાઓના વૃંદમાં.

– ડબ્લ્યૂ. બી. યેટ્સ
(દેશ: આયર્લેન્ડ)
(અનુવાદ: મહેશ દવે)

કરશો ના ક્યારેય ન્યોછાવર પૂરું હૃદય

b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

કામોન્મત્ત સ્ત્રીઓને
ક્યારેય કરશો ના હૃદય પૂરેપૂરું ન્યોછાવર,
સપનેય જાણતી નથી તેઓ કે
ચુંબને ચુંબને વિલાતો જાય છે પ્રેમ,
કેમ કે આજે લાગે છે જે મોહક
તે હોય છે ક્ષણિક, સ્વપ્નીલ, માયાળુ વિલાસ.

ખરે જ, હૃદય ન કરશો પૂરેપૂરું ન્યોછાવર,
કારણ કે સુફિયાણી વાતો કરી
એમણે મૂક્યું છે હૃદય રમતની ચોપાટમાં
ને કોણ રમી શકે રમત સારી રીતે
હોય જો તે પ્રેમમાં બધીર, મૂક અને અંધ?

પ્રેમ કર્યો છે જેણે તે જાણે છે આ બધું,
કેમ કે પૂર્ણ હૃદય અર્પી ગુમાવ્યું છે એણે તમામ.

– ડબ્લ્યૂ. બી. યેટ્સ
(દેશ: આયર્લેન્ડ)
(અનુવાદ: મહેશ દવે)