આંગણ

screen-shot-2015-05-18-at-11-43-07-am

સાંજ થતાં થતાં
આંગણના પ્રકાશ – રંગ મૂરઝાઈ જાય છે
પૂનમના ચંદ્રની વિરાટ સ્વચ્છતા, સ્થિર, પરિચિત
આસમાન પર જાદુ નથી પાથરતી.
આકાશમાં વાદળ ઘેરાઈ આવ્યા છે
નઠારી ચિંતાઓ કહે છે કે કોઈ દેવદૂતનું મરણ થયું છે.

આંગણ આકાશનું, સ્વર્ગનું સંદેશાવાહક છે –
આંગણ એક બારી છે જ્યાંથી
ઈશ્વર આત્માઓની શોધખોળ કરે છે
આંગણ એક ઢાળવાળો રસ્તો છે
જ્યાંથી આકાશ, ઘરની અંદર ઢોળાઈ આવે છે
ચુપચાપ –
શાશ્વતી સિતારાના ચાર રસ્તા પર પ્રતીક્ષા કરે છે
ચિરપરિચિત દરવાજો, નીચે હૂંફાળી છત અને
શીતલ ફૂવારાઓની વચ્ચે
એક સંગીનીની પ્રગાઢ સ્નેહની છાયામાં
જીંદગી કેટલી વ્હાલી લાગે છે!

– જોર્જે લોઈ બોરજે
(દેશ: આર્જેન્ટિના)
(અનુવાદ: સુજાતા ગાંધી)

સોનેટ

b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

 મારા વિચારોના ઊંડાણનો હું ઈશ્વર છું
અને મારી સત્તા વિસ્તરે છે મારી હયાતીના કેન્દ્રથી
મારા પોતા પર અને મારા આત્મા પર, તમામ હુકમો એના
મારી મથામણ, મારી વૃત્તિઓ અને મારા વિજયથી ધસમસતા.

જયારે કાળી, જંગલી આસુરી વૃત્તિઓનું દળ
મારા તરફ ઘૂરકે અને ઢળી પડે, મારો હાથ
ઊંચો કરું એટલી જ વાર અને હું ઈશ્વર
મારા વિચારોના ઊંડાણમાં.

અને છતાં પણ અનંતકાળથી હું ઝૂરું છું.
તારા શરીરને મારી બથમાં લેવા માટે
અને આક્રંદુ છું મારી તમામ વાસના સાથે.

તારા હોઠ પરનાં ચુંબનોના આદિમ આવેગ કને
જખ મારે ગુમાન, ખ્યાતિ: હવે જડતા મને.

– વિલિયમ કાર્લોસ વિલિયમ્સ
(દેશ: આયર્લેન્ડ)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

એકલવાયી રાત

b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

તારી આંખ ત્યાં ન’તી
તારો અવાજ હતો દૂર, ખૂબ દૂર,
ગીત વિનાની એ સાંજ હતી
રાત હતી સિતારા વિનાની.

મૌન હતું ખૂન ઊંડું અને અવિચલ
ઉપર, નીચે અને આસપાસ
પ્રત્યેક લહેરખી
નાનકડું મરણ લઈને આવતી હતી.

તારે માટે મારો જીવ ફૂલ જેવો હતો,
ખુલ્લંખુલ્લો,
જો મરણનો હાથ તેના પર પડે
તો તે હતો બસ રાખ. –

એ નીરવ ક્ષણમાં
નિર્દયતાથી મને એટલું સમજાયું
આ સુંદર જિંદગીમાંથી
વેદના સાથે પસાર થવું એટલે શું?

– પી. સી. બાઉટેન્સ
(દેશ: આયર્લેન્ડ)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)