ખજૂરાહોનાં ઉત્તેજક શિલ્પો


b7681798e3af00b5024646da6e9484ff_large

પ્રદીર્ઘ રાત્રિ પછી
એકબીજાની ખુબ નિકટ, તેમની નક્કર
પણ સાદી જરૂરિયાતો સંતોષાય છે તેમના મુખ દ્વારા
આવા પ્રેમમાં કુશળ, તેઓ જાગે છે
બુલબુલના ઝીણા કંકણ જેવા ટહુકે
આકાશ કલીંગરની ચીર.

અને ઉતરતાં
ખજૂરાહોના લાંબા ઉડ્ડયન પછી,
રન – વે પરની સાઈડલાઈટ જેવી બળદની આંખો,
સુકાયેલા લોહીની ટેકરીઓ,
તેઓ હજી માણે છે એકબીજાને,
નસોમાં અનુભવે છે આકાશ જેવો ભૂરો પ્રેમ.

કેવળ મંદિરોમાં,
હરિયાળી અને પુષ્કળ હલચલના સ્થળોએ
જ્યાં પ્રેમ ચેસની જેમ.

ધર્મના વિચારો તેમનામાંથી સરી ગયા,
પાંપણોમાંથી ઊંઘની જેમ, સૂર્ય બંધ થયો છત્રીથી.

– એલન રોસ
(દેશ: અમેરિકા)
(અનુવાદ: જયા મહેતા)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s