તને કહ્યું નથી

.
.
આકાશમાં ગડગડતાં વાદળોના
જાણે કે ફટાકડા ફૂટતા હોય એવા અવાજ વચ્ચે
કાલે
તારો જન્મદિવસ ગયો.
ઓરડામાં પાણીની વાછટ આવવા છતાંય
બારીઓ બંધ ન કરી –
બત્તી બંધ કર્યા પછીના અંધારામાં
વારંવાર ઝબૂકતી વીજળીના અજવાળામાં
મને દેખાતો હતો તારો ચહેરો.
.
.
અને વચ્ચે વચ્ચે
હવા વહીને હલાવતી હતી
તને પ્રેમથી આપેલાં
ટેબલ પર રાખેલાં
ફૂલોના ઝૂમખાને.
.
.
કાલે મને કેમ ઊંઘ ન આવી
એ તને કહ્યું નથી –
.
.
મેં ફેંકી દીધેલા મારા લખેલા કાગળો સાથે
શેતાન બિલાડી
કાલે આખી રાત રમતી હતી.
.
.
તને કહ્યું નથી
દુષ્ટ ઘડિયાળ
એક વાર મને પણ વગાડીને જોશે તેથી
ટક ટક શબ્દથી મને દમ મારે છે.
તને કહ્યું નથી –
માટીમાં ભળી ગયા પછી
આપણે બંને કોઈ કોઈનેય ઓળખીશું નહીં.
.
.
અને જો,
તને કહ્યું જ નથી
કે આ વખતના
રથયાત્રાના મેળામાં
શું શું ખરીદીશ –
.
.
ગુનગુન માટે તાડના પાનની પીપૂડી
તારા માટે ફળ-ફૂલના છોડ
અને ઘરને માટે
સુંદર પિત્તળના પાંજરામાં
બે નાનકડાં પંખી
.
.
– સુભાષ મુખોપાધ્યાય
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: નલિની માડગાંવકર)

Advertisements

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 11,000 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 18 years to get that many views.

Click here to see the complete report.