તું


.
.
સાદ પાડીને મને બોલવ તું,
કાં પછી હિંમત કરીને આવ તું.
.
.
પ્રેમપત્રો આંખ શું વાંચી શકે,
આંસુઓ પાસે જ જઈ વાંચવ તું.
.
.
આપણાં સંબંધની મળશે કડી,
સાંજ વેળાની ક્ષણો લંબાવ તું.
.
.
જ્યાં હવાને પણ મુંઝારો થાય છે,
એ જ ઘર મારું હશે, બતલાવ તું.
.
.
બ્રહ્મવાણી થઇ જગતમાં ફોરશે.
એક સાચો શબ્દ ભીતર વાવ તું.
.
.
આયનાના હોઠ પર છારી વળે,
એ પહેલા, કાળને થંભાવ તું.
.
.
શ્વાસની આખર ઘડી દેખાય છે,
કો’ તાજી હો ગઝલ, સંભળાવ તું.
.
.
– ધૂની માંડલિયા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s