જો હું ઊછળીને


.
.
જો હું ઊછળીને
આ ફૂલભરી ડાળને
નહીં સ્પર્શી શકું
તો એ પોતે શા માટે ઝૂલતી ઝૂલતી
મારી કને નથી આવતી?
છેવટે એને પામવા માટે
જેટલો પ્રયત્ન મારે માટે જરૂરી છે
મારી કને આવવા માટે
એટલો તો એનો હોવો જોઈએ.
કૈંક હું ઊછળું
કૈંક એ ઝૂકે.
.
.
– સર્વેશ્વરદયાલ સક્સેના
(ભાષા: હિન્દી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements

One thought on “જો હું ઊછળીને

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s