જો હું ઊછળીને

.
.
જો હું ઊછળીને
આ ફૂલભરી ડાળને
નહીં સ્પર્શી શકું
તો એ પોતે શા માટે ઝૂલતી ઝૂલતી
મારી કને નથી આવતી?
છેવટે એને પામવા માટે
જેટલો પ્રયત્ન મારે માટે જરૂરી છે
મારી કને આવવા માટે
એટલો તો એનો હોવો જોઈએ.
કૈંક હું ઊછળું
કૈંક એ ઝૂકે.
.
.
– સર્વેશ્વરદયાલ સક્સેના
(ભાષા: હિન્દી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements