લાલ હથેળીઓ

.
.
પહેલી વાર
મેં જોયો
ભમરાને કમળમાં
બદલાતો,
પછી કમળને બદલાતું
ભૂરા  પાણીમાં,
પછી ભૂરા પાણીને
અસંખ્ય સફેદ પક્ષીઓમાં,
પછી સફેદ પક્ષીઓને બદલાતાં
લાલ આકાશમાં,
પછી આકાશને બદલાતું
તારી હથેળીઓમાં,
અને મારી આંખો બંધ કરતુ,
એ રીતે આંસુઓને
સ્વપ્નો બનતાં
પહેલી વાર મેં જોયાં.
.
.
– સર્વેશ્વરદયાલ  સક્સેના
(ભાષા: હિન્દી)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)

Advertisements

लिख दो

.
.
दिल उदास है बोहोत कोई पैगाम ही लिख दो,
तुम अपना नाम ना लिखो, गुमनाम ही लिख दो.
.
.
मेरी किस्मत में ग़म-ए-तन्हाई है लेकिन,
तमाम उम्र ना लिखो मगर एक शाम ही लिख दो.
.
.
ज़रूरी नहीं की मिल जाए सुकून हर किसी को,
सर-ए-बज़्म ना आओ मगर बेनाम ही लिख दो.
.
.
ये जानता हूँ  की उम्रभर तन्हा मुझको रहना है,
मगर पल दो पल घडी दो घडी ही मेरे नाम लिख दो.
.
.
चलो हम मान लेते है की सज़ा के मुस्ताहिक़ ठहरे हम,
कोई इनाम ना लिखो कोई इलज़ाम ही लिख दो.
.
.
– अज्ञात

गुज़ारिश

.
.
सिर्फ इतना ही कहा है – प्यार है तुमसे,
जज़बातों की कोई नुमाईश नहीं की.
.
.
प्यार के बदले सिर्फ प्यार माँगा है,
रिश्ते की तो कोई गुज़ारिश नहीं की.
.
.
चाहो तो भुला देना हमें दिल से,
सदा याद रखने की सिफ़ारिश नहीं की.
.
.
ख़ामोशी से तूफ़ान सह लेते है जो,
उन बादलों ने इज़हार की बारिश नहीं की.
.
.
तुम्हे ही माना है रहनुमा अपना,
और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की.
.
.
– अज्ञात