પ્રેયસી: ભાગ-૩


.
.
આ આખો
કોમળ કાંસમાં ઢાળેલો
ગોળાકારનો અરીસો
મારી છાતીએ ભીસાયેલો છતાં
આઝાદ છે.
જેમ કોઈ ખુલ્લા બાગમાં
સવારની સ્વચ્છ
ભીની ભીની હવા.
આ તારું સંગીન શરીર
અજબ ઢંગથી
મારી અંદર વસી ગયું છે.
.
.
– શમશેર બહાદુરસિંહ
(ભાષા: હિન્દી)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s