તું સુંદર હોય, ઘર સુંદર હોય


.
.
જયારે હું થાકેલો ઘરે આવું, તું સુંદર હોય ઘર સુંદર હોય
આખો દિવસ પરસેવો થયો હોય
કેટલાંયે કપડા સીવ્યાં હોય
બાળક પણ રડતું હોય ભીનું
બટાટા પણ હોય અરધા છોલેલાં.
જયારે હું થાકેલો ઘરે આવું, તું સુંદર હોય ઘર સુંદર હોય.
બધા તોફાન અટકી ગયાં હોય ઘરનાં
મને જો આંખો ભરીને
ન અંબોડો ફૂલથી સજાવ્યો હોય
ન પતંગિયા જેવા વસ્ત્ર, ન નખરાં.
જયારે હું થાકેલો ઘરે આવું, તું સુંદર હોય ઘર સુંદર હોય.
સોફા પર અડધી લેટેલી હોય
ફોરેન મેગેઝીન વાંચતી હોય
સ્ફટિક જેવું ઘર સાફ હોય
અવાજ થતા ચોંકી ઊઠતી હોય
તું કવિતા ન લાખ સલૌની, હું પૂરતો છું, તું પ્રિયતર હોય.
જયારે હું ઘરે આવું, તું સુંદર હોય ઘર સુંદર હોય.
.
.
– શકુન્ત માથુર
(ભાષા: હિન્દી)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s