ચૂપચાપ


.
.
ચૂપચાપ ચૂપચાપ
ઝરણાનો સ્વર
અમારામાં ભરાઈ જાય.
ચૂપચાપ ચૂપચાપ
શરદની ચાંદની
સરોવરની લહેરો પર તરે,
.
.
ચૂપચાપ ચૂપચાપ
જીવનનું રહસ્ય
જે કહ્યું ન જાય
અમારી સ્થિર આંખોમાં ગહનાય,
.
.
ચૂપચાપ ચૂપચાપ
આપણે પુલકિત વિરાટમાં ડૂબીએ
અને વિરાટ આપણને આપણામાં મળી જાય
ચૂપચાપ ચૂપચાપ…
.
.
– અજ્ઞેય
(ભાષા: હિન્દી)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)

Advertisements

One thought on “ચૂપચાપ

 1. .
  ચૂપચાપ ચૂપચાપ
  જીવનનું રહસ્ય
  જે કહ્યું ન જાય
  અમારી સ્થિર આંખોમાં ગહનાય,
  .

  સરસ રચના કરી છે…
  જય સ્વામિનારાયણ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s