પ્રેમ વિશે


.
.
વરંડામાં દોરી બાંધી પ્રેમને સૂકવવા મૂક્યો છે.
પ્રેમ એટલે કોઈ સુંદર દેહ પાસે
લાજશરમ છોડેલી આકાંક્ષા.
પ્રેમ એટલે કોઈ વાસંતી વાયરામાં
અચાનક ભળી જતા થોડા નિશ્વાસ,
મહા મહિનાની પૂનમની રાતે નાહ્યા પછી
કડકડતી ઠંડીમાં મીઠું તાપણું.
.
.
પ્રેમ એટલે…
આ એટલે… જવા દે ને.
મેં કંઈ તને એવી કોઈ પ્રેમની પૂતળી બનાવી નથી
ઊલટું બિસ્તરો ખોલીને જૂનો પોશાક કાઢી
પહેરું છું.
અને ઠંડી ગયા પછી ફરી પાછો ગાડી કરીને
મૂકી દઉં છું.
તારા રક્ષિત હોઠો પર ગૃહસ્થની જેમ
ચુંબન કરું છું.
પાળેલી બિલાડીની જેમ પ્રેમ સૂઈ રહે છે
વરંડાના ખૂણામાં.
અને તડકો સરી જતાં
પ્રેમ ઉઠીને આવતો રહે છે ઓરડામાં.
.
.
– શક્તિપદ બ્રહ્મચારી
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: નલિની માડગાંવકર)

Advertisements

One thought on “પ્રેમ વિશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s