પ્રેમ


.
.
જયારે મેં તને પ્રેમ કર્યો ત્યારે
પ્રેમ કરતો રહ્યો ત્યારે
તારામાં તને
ધ્યાન કરતો રહ્યો ત્યારે
રેણુકાની માટીના તૂટેલા વાસણમાં
જળની રેખાની વચ્ચે
ગંધર્વના વાળના ગુચ્છા ફસાયા.
.
.
જયારે તે મને પ્રેમ કર્યો ત્યારે
પ્રેમ કરતી રહી ત્યારે
મારામાં મને જ
ધ્યાનથી શોધતી રહી ત્યારે
સૂર્યોદયથી સાડા સાત ઘડી પહેલા
કૂકડાની બાંગથી
મારા શરીરમાં
હજારો દીવાઓ પ્રકટ્યા.
.
.
જયારે આપણે એકમેકને પ્રેમ કરીએ ત્યારે
પ્રેમ કરતા રહીએ ત્યારે
આપણામાં આપણું જ ધ્યાન કરતા રહીએ ત્યારે
તૂટેલા ટુકડા અને હજારો લિંગ
કેટલી સારી રીતે આજે આપણે મળ્યાં.
.
.
– અયપ્પ પણીક્કર
(ભાષા: મલયાલમ)
(અનુવાદ: સુશી દલાલ)

Advertisements

One thought on “પ્રેમ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s