અંગૂઠી


.
.
મારી અંગૂઠી રાજકુમારી
કોને માટે તે ચોરી લીધી?
ઝાકળભીની દુર્વાથી બનાવેલી ઘાટીલી
મારી અંગૂઠી
પિતૃશ્રાદ્ધ માટે બનાવેલી પવિત્ર અંગૂઠી
શાને માટે તે છુપાવી દીધી?
ભવિષ્યમાં જોવાના સ્વપ્નોથી ચળકતી
મારી અંગૂઠી
મારા સંતાનોના હાથમાં મુકવાની પિતૃક સંપત્તિ
રાજકુમારી
શા માટે તે બળજબરીથી છીનવી લીધી!
સજીધજેલી પાઘડીઓ
પરદેસી જુતાઓ
તાંબા-સોનાના પટ્ટાઓ
એ બધા તો તારે માટે રમકડા જ હતા ને?
આ બદનામ ગામમાં નદીને કિનારે
ઊગેલા ઘાસમાં મારા વંશના કોમલ અંકુરને
શાને માટે તે ચૂંટી લીધા, રાજકુમારી?
કોને માટે ને શાને માટે
તે ચોરી લીધી મારી અંગૂઠી
આ તરફ ગીત ગાતા એક ખેડૂતને
કદી તે જોયો છે.
એ ગીત તે સાંભળ્યું છે?
કે ન સાંભળવાનું નાટક જ કર્યું છે?
.
.
– અયપ્પ પણીક્કર
(અનુવાદ: ઉત્પલ ભાયાણી)
(ભાષા: મલયાલમ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s