બાર માસની એક ક્ષણમાં


.
.
ચિત્રોને પુષ્પિત કરતો ચૈત્ર
તારા દેહની માદકતા બન્યો છે
અને વૈશાખ વક્ષસ્થલમાં સ-ફળ થઈને
નવી સુગંધમાં ફેલાયો છે.
જેઠ મહિને તારા અંગોમાં
કોમળ જૂઈની મૃદુતાને ભરી દીધી
અને અષાઢે
આંખમાં ભરી દીધી છે ભીની કાજળની રાત!
શ્રવણે તારા ચહેરા પર
તડકો અને વરસાદની રોમરોમમાં ભરી દીધો
નવા અંકુરોનો ઉન્મેષ!
તારા શબ્દોમાં આસોના આકાશનો
ચમત્કાર સંયો છે
અને હાવભાવમાં
કારતક કરે છે શૃંગાર!
તારી ગતિની ભવ્યતામાં
માગશરનું ગૌરવ છે
અને મોહક લાવણ્યમાં
પોષની ચાંદનીની સ્નિગ્ધતા.
.
.
– બા. ભ. બોરકર
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements

One thought on “બાર માસની એક ક્ષણમાં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s