ઠગ


.
.
મારો ભવ તારે ચરણે
તારું રૂપ મારે નયણે
એકમેકમાં ભળી ગયા
જન્મોજન્મથી હળી ગયા
છૂટકો નથી અરે ક્યાંય હવે
જીવવાનું છે ભવે ભવે.
.
.
શાને તોડી મારી માયા
હું તો તારે ચરણે, રાધા.
તું તો મને ઓળંગી ગયો
પણ તું તો મારે હૃદયે રહ્યો.
.
.
નામદેવ કહે છે: હે ચતુરસુજાણ
કોને ઠગ્યા છે કોના પ્રાણ?
.
.
– નામદેવ
(ભાષા: મરાઠી)
(અનુવાદ: સુરેશ દલાલ)

Advertisements

2 thoughts on “ઠગ

 1. શાને તોડી મારી માયા
  હું તો તારે ચરણે, રાધા.
  તું તો મને ઓળંગી ગયો
  પણ તું તો મારે હૃદયે રહ્યો.

  વાહ ખુબ સરસ પંક્તિ…
  જય સ્વામિનારાયણ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s