માટે સ્વપ્નપ્રેમી વિશેષણ સ્વેચ્છાએ વાપરું છું.


.
.
તારો જન્મદિવસ!
વર્ષોથી સ્વપ્ન હતું એક
તારો જન્મદિવસ – મારી હોવાપણાની ધન્યતાનો દિવસ
આપણે સાથે રહીશું એની પ્રત્યેક પળે
પછી સમાધાન કર્યું મનનું,
જગતના વહેવારને ધ્યાનમાં લઈને
કલાકોમાં મન મનાવવાનું નક્કી કર્યું.
આટલા સમયથી રાહ જોતી રહી છું હું જેની,
એ ‘તું’, તારી શોધ હતી મને જન્મથી જ.
એ પૂરી થઇ હતી આજે
તારા મમ્મી-પપ્પાને ઈશ્વરે નિમિત્ત બનાવ્યાં,
મારી પ્રાર્થના પૂરી થવાને!
(પ્રાર્થનાની પૂર્ણતા માટે કોઈકે નિમિત્ત બનવું પડે.)
ને તું આવ્યો!
પણ મળ્યો કેટલો મોડો?
હું રાહ જ જોતી રહી – આજ સુધી.
ને મળ્યો ત્યારે ય?
આજે તારી વર્ષગાંઠ
ને તો ય…
હું રાહ જોતી જ રહી ને!?
‘રાહ’ જોવાની ભેટ મળી છે મારા ભાગ્યને!
ને તને આ પર્વે આપું છું હું ભેટ
ચિરકાલીન પ્રણયની! વિસ્તરતી મિલન ક્ષિતિજોની!
.
.
– તુષાર શુક્લ
(મારા દ્વારા થોડા ફેરફારો સહીત)

One thought on “માટે સ્વપ્નપ્રેમી વિશેષણ સ્વેચ્છાએ વાપરું છું.

  1. એકદમ પરફેક્ટ. મારા તરફથી તારા માટે આજની આ પોસ્ટ છે. ચિરકાલીન પ્રણયની ભેટ જ આપી શકું છું. ફરી એકવાર જન્મ દિવસની અઢળક શુભેચ્છાઓ…માત્ર તારા માટે નહીં પણ આપણા બન્ને માટે. ફોટોગ્રાફ ખૂબ સરસ છે. I love you very much.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s