એ સ્નેહ


.
.
એ સ્નેહની પળ બે-ત્રણ
કે ઝરમર સંગાથના પંથનો પણ
થાક લાગે છે મને…
.
.
દર્પણ દેખાડે હું એ અજાણ્યો જણ
પ્રતિબિંબમાં સ્થિર છે મૌનની ક્ષણ
બીજાના મહોરામાં રહેલી જાતની
દયા આવે છે મનને…
.
.
કોઈ જેને હું ઓળખું છું અહી
એ બધા પાછા આવ્યા નહીં
મારી નજર તાગે છે શૂન્ય અને…
.
.
વાદળવિહીન એકાકી આકાશ
એકલતાથી ભારોભાર અવકાશ
વીત્યો વર્ષોનો જે આપનો સહવાસ
તારા હોવાપણાથી છલોછલ લાગે છે મને.
.
.
– જયંત મહાપાત્ર
(ભાષા: ભારતીય અંગ્રેજી)
(અનુવાદ: અવિનાશ પારેખ)

Advertisements

One thought on “એ સ્નેહ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s