મારી વેડફાઈ ગયેલી ક્ષણો


.

.

રહી ગયેલા ઠૂંઠાને,
એશટ્રેમાંથી,
બારી બહાર ફેંકતો હોઉં છું ત્યારે,
મારી વેડફાઈ ગયેલી ક્ષણોના,
પડછાયાઓ દીવાલમાંથી ડોકાય છે;
પણ હું ત્યારે સામે રહેલા,
ફિલ્મ પોસ્ટરને જોતો હોઉં છું.
વહી ગયેલી તારીખના પાનાંઓ,
ફાડીને ફેંકતો હોઉં છું ત્યારે,
તેમાં રહેલા કળા અક્ષરો સાપની,
જેમ ફૂંફાડા મારે છે પણ,
રેડિયોના ઘોંઘાટમાં,
સંભાળતા નથી મને,
ખલાસ થઇ ગયેલા રેલવે પાસથી,
મુસાફરી કરવા જતા પકડાઈ ગયેલો હું,
ધ્રુજી ઊઠ્યો છું,
પણ,
જાગી નથી શકતો.
.
.
– કૈલાસ પંડિત

One thought on “મારી વેડફાઈ ગયેલી ક્ષણો

  1. કોઈ પણ વ્યક્તિએ ક્ષણોને વેડફવા દેવી ન જોઈએ. કારણ કે વહી ગયેલી ક્ષણો ફરી આવવાની નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s