હું


.
.
સોફાના ખૂણે બેસી હું,
સિગારેટના ધુમાડાઓ વડે,
મારી લાગણીઓને,
તોળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું ત્યારે,
સામે રહેલી બારીના,
સળિયાઓ બહાર ઊડવા,
મથી રહેલા પડદાને રોકી રહ્યા છે.
.
.
ખમીસના,
તૂટી ગયેલા બટનો,
ટાંકતી વખતે સોઈની અણી,
આંગળીમાં વાગી,
મને ભૂતકાળમાં ધકેલી શકે છે.
.
.
બંધિયાર પાણી જેવો,
થઇ ગયેલો હું,
હવે મેં જ જન્માવેલી,
લીલ ઉપર લપસ્યા કરું છું…
.
.
– કૈલાસ પંડિત

Advertisements

One thought on “હું

  1. કવિએ ભલે લખ્યું પણ લાગણીઓને સિગારેટના ધુમાડાઓથી તોળી શકાતી નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s