હજી પણ


.
.
હજી પણ તું મારા મનમાં આવનજાવન કરે છે.
ઉપવનની લીલાશની જેમ તારું સુંવાળું અસ્તિત્વ
નિયત સમયે મારા મનમાં તરે છે, તરવરે છે.
જાણે કે ભૂરી કાળાશ ક્રમશઃ ઊજળી થતી જાય છે
વસંતના આકાશની સમક્ષ. હું ખૂંચવી લઉં છું.
.
.
તારા ચહેરામાંથી મારા એકાદ દિવસનું શૈશવ.
હું અત્ર તત્ર સર્વત્ર મારા પ્રેમનું નિવેદન કરું છું.
શા માટે તું દરરોજ આવે છે?
મારા હૃદયના અંધકારમાં
શા માટે તી નિર્ભય દિવ્ય જ્યોત પ્રકટાવે છે?
.
.
– આશિષ સન્યાલ
(ભાષા: બંગાળી)
(અનુવાદ: હિતેન આનંદપરા)

Advertisements

One thought on “હજી પણ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s