નારી


.
.
બે નેત્ર, બે અધર ને ભુજબંધ વચ્ચે
મારા તમામ વસતાં જગ હોય જાણે!
હું તો હજીય તવ લોચનની કીકીની
ચોપાસ ફેર ફરતો રમતો રહ્યો છું.
છૂટા પડેલા ગ્રહ-શો.
.
.
તું એક સ્પર્શ થકી નિકટતા જગાવે,
શૂન્યાવકાશ પ્રગટે તવ રિક્ત સ્પર્શે,
ને કોક સ્પર્શ મહીં તું સરકે સુદૂરે,
શું સ્પર્શના વિવિધ વૈભવનું રહસ્ય!
.
.
તારા સ્વરે પમરતો, તવ મૌન કેરી
શીળી તમિસ્ત્ર-લહરે તરતો રહીને
વાંછી રહ્યો : નિખિલને – મુજને વિસારી
આ રક્તગંધમય આશ્રય કામ્ય નારી!
.
.
– રઘુવીર ચૌધરી

Advertisements

One thought on “નારી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s