ચાંદની રાત


.
.
તમામ મેદાન મળીને બને છે
એક સફેદ ચાદર પથારીની
જેની કોઈ કરતાં કોઈ સીમા નથી.
બરાબર છે મારા દેહ જેવી.
આકાશ પણ લગભગ તારા જેવું છે.
ક્યારેક ક્યારેક લાગે છે હું આકાશ છું.
પ્રસરેલું પણ ખાલી
અને જોઉં છું જેવી પૃથ્વી છે.
તે પણ બરાબર એની જેમ ફેલાવી રાખ્યા છે હાથ
જ્યાં પણ ઊતરું છું ત્યાં હોય છે તારું આલિંગન.
.
.
થાય છે ભ્રમ ક્યાંક દૂર જમીન આકાશના મિલનનો.
અગર, જો તું ઉડી આવે તારો પ્રવાસ પડતો મુકીને
ઓ મારા વિહંગ,
હું અહીંથી હટી નહીં શકું
કે ક્યાંક ચાંદ ડૂબી ન જાય
કે ક્યાંક મારા પાછા વળવાના સમયે
રસ્તો ન દેખાય સૂરજના પ્રકાશમાં.
.
.
– રમાકાન્ત રથ
(ભાષા: ઊડિયા)
(અનુવાદ: સુજાતા ગાંધી)

Advertisements

3 thoughts on “ચાંદની રાત

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s