નથી શકતા!


.
.
મઝા આ કલ્પનાની છે, એ સમજાવી નથી શકતા;
તમે બોલાવો છો અમને, અમે આવી નથી શકતા!
.
.
અમસ્તા આપમેળે કહી દીધા છે દર્દ જીવનનાં,
કોઈ સામે જરા પૂછે તો સંભળાવી નથી શકતા!
.
.
અમારી સૌ સ્વતંત્રતાની કુરબાની અમે આપી,
છતાં શું છે કે રંજનમાં તને લાવી નથી શકતા!
.
.
જરા સમજો, અમારી શું દશા થઇ છે મોહબ્બતમાં;
તમારી વાતમાં પણ દિલને બહેલાવી નથી શકતા!
.
.
કહે છે સૌ મિલન માટે જરૂરી છે ચતુરાઈ,
અમે સાદા, કોઈ પણ વાત ઉપજાવી નથી શકતા!
.
.
‘મરીઝ’ આપે ઘણાં ફૂલો ખીલવ્યાં, તાઝગી આપી,
કળી દિલની તમારી કેમ વિકસાવી નથી શકતા?
.
.
– અબ્બાસ અબ્દુલ અલી વાસી (મરીઝ)

Advertisements

5 thoughts on “નથી શકતા!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s