અદ્રશ્ય


.

.

એક સ્ત્રી
અગ્નિ પાસે બેઠી છે.
પડછાયાઓ
એની કાચની આંખમાં અટવાય છે.
.
.
એક વૃક્ષ ઢળી પડ્યું છે
અને દરિયા ઉપર
ઊડતાં ઊડતાં એક પંખી ગાય છે…
.
.
…નદીમાં ડૂબી ગયેલી
એક લાશ તરે છે
અને એની બાજુમાંથી
એક હોડી પસાર થઇ જાય છે.
.
.
આમ ને આમ
હું દ્રશ્યને જોતાં જોતાં
અદ્રશ્ય
થતો જાઉં છું.
.
.
– સુરેશ દલાલ

Advertisements

3 thoughts on “અદ્રશ્ય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s