પ્રેમમાં પણ નિયમ…!!!


.
.
સિતમ થઇ રહ્યા છે, જુલમ થઇ રહ્યા છે;
હવે પ્રેમમાં પણ નિયમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
નવા દુશ્મનોનું નથી ખાસ જોખમ,
હવે દોસ્તો મારા કમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
જરા દૂર દ્રષ્ટિથી જોયું તો લાગ્યું,
કે નખશીખ આનંદ, ગમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
મોહબ્બતના રસ્તાની શું વાત કરીએ,
ઉતાવળમાં ધીમે કદમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
નિરાશાથી બાકી છે આ જિંદગાની,
કે નિશ્વાસ છે એ જ દમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
મરણની દશા છે ‘મરીઝ’ આવી રીતે,
જીવનમાં સંબંધો ખતમ થઇ રહ્યા છે.
.
.
– મરીઝ

Advertisements

5 thoughts on “પ્રેમમાં પણ નિયમ…!!!

  1. નવા દુશ્મનોનું નથી ખાસ જોખમ,
    હવે દોસ્તો મારા કમ થઇ રહ્યા છે.

    વાહ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s