આવી ગયું હસવું


.
.
નયનના આંસુઓની ધાર પર આવી ગયું હસવું
મને ત્યારે જ મારાં પ્યાર પર આવી ગયું હસવું
.
.
કિનારે આવીને જયારે અચાનક નાવ ડૂબી ગઈ
ઉછાળા મારતા મઝધાર પર આવી ગયું હસવું
.
.
નજરના ભેદ છે કેવા હસે છે કોણ કોના પર
મને મારા ઉપર હસનારા પર આવી ગયું હસવું
.
.
મળે એકાંત તો બોલું મિલનમાં જીભ ના ખોલું
મને મારા હૃદયના ભાર પર આવી ગયું હસવું
.
.
મને ત્યારે ન જાણે આંસુઓ પર લાગણી થઇ ગઈ
જગતને જ્યાં કદી રડનાર પર આવી ગયું હસવું
.
.
મને સાથે લીધો મંઝીલ મળી ત્યારે મૂકી દીધો
તમારા રમ્ય આ આભાર પર આવી ગયું હસવું
.
.
જવાની છે અચલતા છે અડગતા છે અટલતા છે
ચરણમાં કંટકો ધરનાર પર આવી ગયું હસવું
.
.
સનાતન હોય એને કોઈ પણ મારી નથી શકતું
ઉઠેલી જુલ્મની તલવાર પર આવી ગયું હસવું
.
.
જવાની રૂપ સામે કેટલું ઝૂઝી શકે બોલો
મને જીતી ગયેલી હાર પર આવી ગયું હસવું
.
.
ભલે ઠંડો રહ્યો હું ગર્વ તો તારો થયો ખંડિત
મને ખાલી ગયેલા વાર પર આવી ગયું હસવું
.
.
– શેખાદમ આબુવાલા

Advertisements

3 thoughts on “આવી ગયું હસવું

  1. મને સાથે લીધી મંઝીલ મળી ત્યારે મૂકી દીધી….

    આપની આ ફિતરત પર આવી ગયું હસવું…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s