મેં કેટલી કરી’તી મનાઈ


.
.
લ્યો, જિંદગીની એ જ લડાઈ ફરી ફરી,
જલસાની સંગ બેઠી જુદાઈ ફરી ફરી.
.
.
આઘી કરી શક્યા ન કે અળગી કરી શક્યા,
આંખોમાં કોની આશ પરાઈ ફરી ફરી?
.
.
માની ગયું ફરીથી હૃદય વાતવાતમાં,
મેં કેટલી કરી’તી મનાઈ ફરી ફરી!
.
.
જયારે બધું ભૂંસાઈ ગયું ભાગ્ય્લેખમાં,
એક એની સંભારી છે સગાઇ ફરી ફરી.
.
.
ડૂબી ગયો છું સંતપણાના સરોવરે,
તારી ગઈ છે ત્યારે બુરાઈ ફરી ફરી.
.
.
આ કેવો દોર છે, દિમાગ છે, દમામ છે!
ભેટ ફકીરને શું ખુદાઈ ફરી ફરી?
.
.
તારાની સાથ ગોઠડી માંડી છે રાતભર,
આવી છે જયારે જયારે તવાઈ ફરી ફરી.
.
.
પેગંબરોને  યાદ કરું કે ન કરું ત્યાં,
આવી ગયાં છે યાદ કસાઈ ફરી ફરી.
.
.
હૈયાની વાત હોઠ પરે આવતા મને,
આપે છે કોણ રામદુહાઈ ફરી ફરી!
.
.
– મકરંદ દવે

2 thoughts on “મેં કેટલી કરી’તી મનાઈ

 1. ગઝલના દરેક શેર લાજવાબ છે. પણ
  “હૈયાની વાત હોઠ પરે આવતા મને,
  આપે છે કોણ રામદુહાઈ ફરી ફરી!”…આ શેર વધુ ગમ્યો.

  બીજો શેર્…
  આઘી કરી શક્ય ન કે અળગી કરી શક્યા
  જેમાં “શક્ય” ને બદલે “શક્યા” સુધારવા ધ્યાન દોરું છું.

 2. મકરંદભાઈની આ ગઝલ ના દરેક શેર માણવા જેવા છે, અને ખૂબજ માર્મિક વાત કહી જાય છે. જેમાં બેનશ્રી હિનાબેન એ જણાવેલ શેર ..“હૈયાની વાત હોઠ પરે આવતા મને,
  આપે છે કોણ રામદુહાઈ ફરી ફરી!” ખૂબજ સુંદર લાગ્યો…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s