સંધ્યાકાળે


.
.
સંધ્યાકાળે વિશાળ સાગરે –
સૂરજને તેની કિરણ સમેત પોતાનામાં સમાવી લીધો,
તેવી જ રીતે તારી યાદ –
મને તારામાં ડુબાવી લીધો,
અહી ફર્ક માત્ર એટલો જ છે,
સૂરજ ડૂબ્યા બાદ દેખાતો નથી,
પણ હું –
ડૂબ્યા બાદ પણ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવું છું.
.
.
– ક્રિષ્ના

Advertisements

3 thoughts on “સંધ્યાકાળે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s