ક્યારેક પ્રેમ ખૂબ જટિલ બને છે


.

.

પ્રેમને નામે ઉભી થતી ભ્રમજાળમાં ક્યારેક
પતિ પત્નીના સંબંધ વિકૃત થઇ જતા હોય છે,
ક્યારેક તો એ રોગીષ્ટ હાલતમાં જ પહોંચી જાય છે.
યોગ્ય વયે માણસ પુખ્તતા મેળવી નથી શકતો
ત્યારે ભલે શરીરથી એ પુખ્ત બને છે,
એની આંતરિક ઉંમર તો બાળકની જ રહે છે.
આવા કિસ્સાઓમાં ભારે તકલીફ થાય છે.
કોઈની માનસિક વય હજી એટલી જ હોય કે
તેણે માટે માનો પ્રેમ કે બાપનો પ્રેમ હજી એટલો જ અનિવાર્ય હોય
ત્યારે પોતાના પ્રેમપત્રમાં એ માં કે બાપને જ શોધ્યા કરે છે.
તેમાય જો બંનેની માનસિક વય બાળકની હોય
તો તો પ્રેમ ખૂબ જ જટિલ બને છે.
બંને પાત્રો પરસ્પર માનો પ્રેમ ઝંખ્યા કરે તો રસ્તો  ક્યાંથી નીકળે?
નસીબજોગે જો સામેનું પાત્ર માતૃત્વ પ્રેમ કરનારું મળી આવે
તો જીવનની બાહ્ય દેખાવની સફળતા તેઓ જરૂર પ્રાપ્ત કરે.
પરંતુ પ્રેમ કરવાને પરિણામે સાંપડતી મનોભૂમિકા તો ક્યારેય ન મેળવી શકે.
આવી માતૃ-કેન્દ્રિત કે પિતૃ-કેન્દ્રિત મનોદશામાં
ક્યારેક માલિકીપણાની આત્યંતીકતા
તો ક્યારેક પરવશતાની પરાકાષ્ઠા જોવા મળે છે.
.
.
– એરિક ફ્રોમ

Advertisements

One thought on “ક્યારેક પ્રેમ ખૂબ જટિલ બને છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s