થોભો…હજુ થોડી વાર


.

.

થોભો…હજુ થોડી વારથોભો…
તમારા કેશની સુગંધ હું મોઢે કરી લઉં.
તમારી નજરના ઊંડાણમાં હું આપી જાઉં સ્વપ્નોનું વિસ્ફોરણ.
તમારા શરીરના ઓર્કેસ્ટ્રામાં હું વગાડું મારી
દ્વાપરયુગની બંસી –
.
મારી તરછોડાયેલી ડાળી પર
તમે ખીલવી ડો એક શાંત ફૂલ.
મારા અસ્થિની શીલા પર તમે બની જાઓ
સ્મૃતિનો શિલાલેખ.
મારા તૂટેલા મંદિરમાં તમે આપી જાઓ
નીરવતાનો પ્રતિધ્વની!!!
તમારા દાનના ઐશ્વર્યથી
હું ઝબકી ઉઠું તારની જેમ
પણ સ્વપ્ન જોઉં મૂક મૌનના…
શૂન્ય જેવી નીરવ, કાચ જેવી સ્વચ્છ
માખણ જેવી નરમ અને ઈશ્વર જેવી મૂંગી આ રાત.
તમે છો તેના પ્રતીનીશી
તમે છો તેનું પ્રતિબિંબ
તમે તે…
તે તમે –
.
થોભો…હજુ જરી વાર થોભી જાઓ…
તમારા વર્તુળમાં હું મારો પરિઘ દોરી શકું.
તમારા અંધકારને હું વાંચી શકું.
તમારા અજવાળાને હું પ્રગટાવી શકું.
અને જાતે પ્રકાશ બની બળી શકું…
.
.
– જીવનાનંદ પાણિ
(ભાષા: ઊડિયા)
(અનુવાદ: રેણુકા શ્રીરામ સોની)

2 thoughts on “થોભો…હજુ થોડી વાર

 1. થોભો…હજુ જરી વાર થોભી જાઓ…
  તમારા વર્તુળમાં હું મારો પરિઘ દોરી શકું.
  તમારા અંધકારને હું વાંચી શકું.
  તમારા અજવાળાને હું પ્રગટાવી શકું.
  અને જાતે પ્રકાશ બની બળી શકું…

  હું પણ આ જ કહેવા માંગુ છું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s