હું હોઉં…..ને તમે હો જો…..


.

.

હું હોઉં જો તેલ ભરેલ કોડિયું
……….ને તમે હો જો લાંબી રૂની વાટ,
……….તોપણ ચિનગારી સ્વયં આપણે પ્રગટી જઈએ.
.
હું હોઉં જો કાંસા કેરો ઘૂઘરો
……….ને તમે હો જો કંકર કેરી જાત
……….તોપણ ખખડાવ્યે સ્વયં આપણે રણકી જઈએ.
.
હું હોઉં જો ઠામ ઠાલું અત્તરિયું
……….ને તમે હો જો પૂમડું કોરું-કટ,
તો વણ અર્ક પણ સ્વયં આપણે મહેંકી જઈએ.
.
હું હોઉં જો ધમણ ધબકતી કોથળી
……….ને તમે હો જો રક્તાશય અઘાટ
……….તો વણ પીછાણ્યા મૌન-હૃદયમાં સ્વયં આપણે ધબકી જઈએ.
.
હું હોઉં…..ને તમે હો જો…..
.
.
– શિવ પંડ્યા
.
.
(પ્રેમની પ્રસન્નતાનું કાવ્ય માણવાની જો આટલી મજા પડે છે…’હું અને તું’ સાથે હોઈએ, એકબીજાનો સંગાથ હોય, તો સહજ ગતિએ જીવનની સફર કેટલી સુમધુર સુહાની બની રહે?)

Advertisements

One thought on “હું હોઉં…..ને તમે હો જો…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s