રાતની બેહોશીની ઝંખના…


.

.

આખી રાત બેહોશ હોંઠ કૈંક બોલતા રહ્યા
અને આખી રાત તારા બેહોશ કાન સાંભળતા રહ્યા.
સાથે હતાં એનો તો નશો એવો કે સવારે
એના હેન્ગઓવરમાં હજી પણ મનોમન કોઈ જુદી જ મસ્તીમાં છું.
.
મને તારી સાથે પાગલ પાગલ થઇ બોલવું ગમે છે
અને એટલું જ ગમે છે બોલ્યા પછીનું મૌન.
સ્પર્શના પંખીઓ પાસે તો છે વાણી વિનાની ભાષા.
આટલી હદે આપણે એકમેક પ્રત્યે મુગ્ધ હોઈએ
એની મુગ્ધતા પણ કદાચ વિસ્મય થતો હશે.
.
રાત તો જાણે કે વીતી જાય છે સમયની બેહોશીમાં
અને સવારના પ્હોરમાં સૂરજના રથના અશ્વો હણહણી ઉઠે છે.
આખી રાત એકમેકને ચિક્કાર પીધા પછી પણ
સવારના સમયનો કંઠ આવો કોરો કેમ લાગે છે?
ફરી પછી રાતની બેહોશીની ઝંખના કેમ રણઝણ્ય! કરે છે?
.
.
– સુરેશ દલાલ (૨૭-૦૩-૨૦૦૬)

One thought on “રાતની બેહોશીની ઝંખના…

  1. આખી રાત એકમેકને ચિક્કાર પીધા પછી પણ
    સવારના સમયનો કંઠ આવો કોરો કેમ લાગે છે?
    ફરી પછી રાતની બેહોશીની ઝંખના કેમ રણઝણ્યા કરે છે ?????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s