તો કાફી નથી?


અંતમાં આરંભ જો દેખાય, તો કાફી નથી?
કબ્રમાંથી યાદ બેઠી થાય, તો કાફી નથી?

યાદનાં ધુમ્મસ વિખેરાતાં ભલે ના હોઉં હું,
પાંપણોના બંધ જો છલકાય, તો કાફી નથી?

‘કોણ છો?’ નિર્દોષભાવે પૂછવાના યત્નમાં –
હોઠ તારા સ્હેજ કાંપી જાય, તો કાફી નથી?

સામનો કર દર્પણનો માત્ર લઇ મારું સ્મરણ,
આંખ ઝુકી જાય ને શરમાય, તો કાફી નથી?

એ મહીંથી શક્ય હો તો તું મને બાકાત કર,
ને હૃદયમાં ના થવાનું થાય, તો કાફી નથી?

શબ્દના સંચાર પહેલાંની ક્ષણો છે, ઓળખી?
મૌનમાં આંધી સમું સરજાય, તો કાફી નથી?

આખરી વિકલ્પરૂપે લે કલમ તું હાથમાં,
ને સ્વયંભુ શબ્દ જો છલકાય, તો કાફી નથી?

છોડ વિશ્લેષણ, અમારા હાસ્યમાં જે છે સહજ,
વેદનાની એ લહર વરતાય, તો કાફી નથી?

– નિર્મિશ ઠાકર

Advertisements

One thought on “તો કાફી નથી?

  1. સામનો કર દર્પણનો માત્ર લઇ મારું સ્મરણ,
    આંખ ઝુકી જાય ને શરમાય, તો કાફી નથી?

    એ મહીંથી શક્ય હો તો તું મને બાકાત કર,
    ને હૃદયમાં ના થવાનું થાય, તો કાફી નથી?

    આટલું ફાફી નથી ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s