ફરી પાછો આવીશ…


તમે મને
તમારા કોમળ હાથથી
આછો પ્રલેપ કરી
ભૂરા આકાશનું
પક્ષી બનાવી ઉડાડી દો.

તમે મને
તમારા શરમાળ હોઠથી
પ્રેમાળ સ્પર્શ આપી
સુર દરિયામાં
મત્સ્ય બનાવી ડુબાડી દો.

પણ હું,
અનંત આકાશમાં ઉડી ઉડીને
અસીમતાનો સ્વાદ ચાખી ચાખીને
દૂર દરિયાના અતળ જળમાં
તરી તરીને
ગંભીરતાની લંબાઈ માપી માપીને
 થોડા દિવસ પછી
ફરી પાછો આવીશ
મારી પ્રિય પૃથ્વી પર.

એ પછી તમને હું
કોઈ એક નિસ્તબ્ધ રાત્રે
સંભળાવીશ અસીમ આકાશની વાત
અતળ દરિયાની વાત

તમે ચુપચાપ
મારી વાત સંભાળતા હશો ત્યારે
હું તમારા અંગેઅંગ પર
લેપ કરીશ આકાશની અસીમતાનો
ભરી દઈશ હૃદયમાં સાગરની ગંભીરતા.

પછી જોતજોતામાં
માત્ર પાંપણના પલકારે
તમે બની જશો
સીમાહીન અનંત આકાશ
સ્થળહીન અતળ સાગર.

અને, હું ફરી
તે પક્ષી બની
તમારા તે અનંત શરીરનાં આકાશમાં
પાંખો ખંખેરીને
ઊડી જઈશ સમયના દિગંત કિનારે.
તમારા તે ઊંડા
હૃદય્સગરના જળમાં
મત્સ્ય બની
ડૂબી જઈશ
નવા એક જીવનના અમૃત-સંધાને.

– બ્રજનાથ રથ (ભાષા: ઉડિયા)
(અનુવાદ: રેણુકા શ્રીરામ સોની)

Advertisements

One thought on “ફરી પાછો આવીશ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s