જિંદગીની પણ તરસ હોય છે…


 

આંખોની પણ તરસ હોય છે
શોધે છે
ઇન્દ્રધનુષના રંગોની દુકાન.
હોઠોની પણ તરસ હોય છે
શોધે છે
નારી ચુંબનોની હેલી.
રાતની પણ તરસ હોય છે
શોધે છે ચાંદની.
માટીની પણ તરસ હોય છે
શોધે છે ઝરણાં શાંતિનાં.
આકાશનીયે તરસ હોય છે
શોધતું રહે છે છલોછલ નદી.
તોફાનની પણ તરસ હોય છે
શોધે છે એકલું
માટી ચિંદરડાની ઝૂંપડીના ભાંગ્યાતૂટ્યા ઘડો.
વસંતની પણ તરસ હોય છે
શોધે છે ફક્ત પ્રેમની ભરતી.

વાદળો કઈ કેટલાંય દૂર દૂર
શોધતાં ફરે છે તરસ્યા મોરલાઓ.
સપનાંની પણ તરસ હોય છે
શોધે છે એક મુગ્ધ પ્રહરને.
પ્રેમની પણ તરસ હોય છે
શોધે છે હૈયાનો આશરો.
તરસની પણ તરસ હોય છે
શોધતી ફરે છે તરસની પ્યાલી.
ફાગણના રંગ ગટગટાવી
બને છે મતવાલી.
મનની પણ તરસ હોય છે
શોધતું ફરે છે
મમતાનું બિંદુ.

જિંદગીની પણ તરસ હોય છે
શોધે છે જીવવાનો દરિયો.

– દીપ્તિ દાસ (ભાષા – ઉડિયા)
(અનુવાદ: નલીની માડગાંવકર)

Advertisements

One thought on “જિંદગીની પણ તરસ હોય છે…

 1. પ્રેમની પણ તરસ હોય છે
  શોધે છે હૈયાનો આશરો….
  મનની પણ તરસ હોય છે
  શોધતું ફરે છે મમતાનું બિંદુ….
  જિંદગીની પણ તરસ હોય છે
  શોધે છે જીવવાનો દરિયો….
  વાહ…ખૂબ સરસ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s