હું તારામાં જીવું અને મારામાં મૃત્યુ પામું.


સુરજમુખી તો ધારી ધારી જુએ સુરજ સામું
હું તારામાં જીવું ને મારામાં મૃત્યુ પામું,

આંખ ઉઘડતા એક ચહેરો
                 ઊઘડે થઇ આકાશ.
કેમ કરીને અલગ પાડશો
                લહર-ભીતર-સુવાસ.
તારો એક સહવાસ : તો સૌને આપું રાજીનામું
હું તારામાં જીવું અને મારામાં મૃત્યુ પામું.

વાદળ ને વરસાદ ને દરિયો
               કેવા તાણાવાણા !
તારા વિના સંબંધ સૌના
               અણઉકલેલ ઉખાણાં.
કઈ કેટલા પ્હાણા પાછળ ઝરણાનું સરનામું
હું તારામાં જીવું ને મારામાં મૃત્યુ પામું.

– સુરેશ દલાલ (૨૦-૧૦-૧૯૮૨)

Advertisements

One thought on “હું તારામાં જીવું અને મારામાં મૃત્યુ પામું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s