ગઝલ હોઈ શકે છે


 

ચાહતનો આવિર્ભાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે,
સૃષ્ટિનો આ બનાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

સદીઓથી શૂળી પર હજી ગુંજે છે અનહલક,
અંતરનો આ લગાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

દર્શનની પ્યાસી આંખડી, સોમલ પચાવી ગઈ,
મીરાંનો ભક્તિભાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

અમૃત વહીને અંતે તો ખારાશને મળે,
આ સ્નેહનો પ્રભાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

ઉગીને આથમી જવું, છે બાજીગરનો ખેલ,
જીવન-મરણનો દાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

વેરાય સરખે ભાગે બધે તડકો-ચાંદની,
કુદરતનો આ સ્વભાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

રણમાં રડે છે કોણ, ખજુરીના છાંયડે,
તું જાતે કદમ ઉઠાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.

– અંજુમ ઉઝયાન્વી

Advertisements

3 thoughts on “ગઝલ હોઈ શકે છે

 1. દર્શનની પ્યાસી આંખડી, સોમલ પચાવી ગઈ,
  મીરાંનો ભક્તિભાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.
  અને
  રણમાં રડે છે કોણ, ખજુરીના છાંયડે,
  તું જાતે કદમ ઉઠાવ, ગઝલ હોઈ શકે છે.
  આ બન્ને શેર વધારે ગમ્યા. આમ તો આખી ગઝલ જ સરસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s