તેજ લીસોટો


સૂર્ય ડૂબ્યા પછી પણ
જળમાં થોડીક ક્ષણ
એક લીસોટો ઝિલાયેલો રહે છે તેજનો
હું ક્યારેક
એ રીતે હોઈશ
તારા અશ્રુમાં
તું જોજે…!!!

(નિર્મિશ ઠાકર)

Advertisements

One thought on “તેજ લીસોટો

  1. એ રીતે હોઈશ
    તારા અશ્રુમાં
    તું જોજે…!!!

    (નિર્મિશ ઠાકર) waah !! nice 1..dear..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s