શ્રીનાથજી આરતી દર્શન


આરતી દર્શન : આ દર્શન કરવાથી નિ:સ્વાર્થી થવાય છે.

 

અમને આપો સંગરંગ

ને અપને આપો સાથજી

જય જય જય શ્રીનાથજી

જય જય જય શ્રીનાથજી…

 

જીવન આખું હોય અમારું

આરતીનું અજવાળુંજી

સ્થળે સ્થળે ને પળે પળે

તમને હું તો ભાળુંજી

સથવારાનો ઉમંગ ઉછળે

જીવન તમારે હાથજી

અમને આપો…

 

હોઠ ઉપર છે નામ તમારું

રાસલીલા તો હૈયે જી

અમે કોઈના નથી કદીયે

અમે તમારા છઈએજી

સ્મરણ તમારું હોય સદાયે

મરણ તમારે હાથજી

અમને આપો…

 

સ્વર : આસિત દેસાઈ
સ્વરાંકન : આસિત દેસાઈ
શબ્દો : સુરેશ દલાલ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s