શ્રીનાથજી ઉત્થાપન દર્શન


 

 

ઉત્થાપન દર્શન: આ દર્શન કરવાથી ઉત્સાહ વધે છે.


સાંજ પહેલાની સાંજ ઢળી છે
શ્યામ હવે તો જાગો
તમે અમારા રોમરોમમાં
થઇ વાંસળી વાગો…

મોરપીંછનો મબલખ તડકો
સાવ સુંવાળો લાગે
તડકો પણ આ સંગ તમારી
માખણ જેવો લાગે
તમે અમારી જેમ શ્યામજી
સંગ અમારો માંગો…

વૃન્દાવનમાં હરશું-ફરશું
ગાશું ગીત અનેરાં
કોઈ વૃક્ષની છાંય: પછી તો
ગિરીધર મેરા મેરા
શ્યામ તમારી સંગ અમારો
જનમ જનમનો લાગો…

સ્વર: હેમા દેસાઈ
સ્વરાંકન: આસિત દેસાઈ
શબ્દો: સુરેશ દલાલ

 

One thought on “શ્રીનાથજી ઉત્થાપન દર્શન

  1. દરેક પંક્તિ ખૂબ સરસ. સુરેશ દલાલની કલમ વિશે કંઈ પણ કહેવું બહુ ઓછુ પડે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s